Hautausmaa


"When I die, bury me in my straight laced shoes,
Put on a box-back coat and a stetson hat,
Put a twenty-dollar gold piece on my watch chain;
So the boys'll know I died standin' pat!"


† wC-o. Champion's Duldsam VWY-II
† wC-t. Collfarn Rhosod VWY-C
† wm-o. Nybergs Fleshjack VWY-II, YLA2, VWY-C
† WPB-t. Briallen VWY-III, YLA2, VWY-C
† wC-t. Gwawr Angylion VWY-C
† wC-t. Rhoscfflach Seren Meirian VWY-II, YLA2
† wC-t. Creuloni Chwipio
† wC-t. Coch Chwilen Dawn
† wC-t. Chennye's Chakiera
† wC-t. Champion's Handelin
† wC-t. Hawdd Hwylus
† wC-t. Swansea Tβn VWY-III
† wD-o. Fflam Morgannwg VWY-II
† wC-o. Wynn Merwin VWY-II, VWY-B
† WPB-o. Vermont Dawn VWY-II, YLA2
† WPB-t. Voodoo GER
† wB-o. Cadfridog Nymfo Champion, VWY-II, YLA2, VWY-C
† wm-t. Greenwich's Aderyn VWY-II, YLA2, VWY-C
† wC-t. WS Tegwen Champion, VWY-II, YLA2, VWY-C
† wC-o. Cymraeg Chwa VWY-III, VPA1, YLA2, VWY-C
† wD-t. Demigoddess VWY-II, YLA2, VWY-C
† wD-t. Moniet Llewelydd Ch-NV, VWY-II, VWY-C
† wD-t. Penfelyn Dawn KTK-III, VWY-II, YLA2
† wD-t. Myrr Dawn VWY-II
† wm-t. J'Fea VIR MVA Ch, YLA2, VWY-II, VWY-AB
† wC-o. Fhinstha VIR MVA Ch, VWY-II, YLA1, VWY-B
† wD-o. Farr Icaros Dawn VWY-II
† WPB-o. Rhongomiant VWY-II
† wD-o. Nemglan VWY-II
† WPB-t. Meaghan
† WPB-t. Morwenna VWY-III
† wm-t. Try Or Die VWY-II, KRJ-II, YLA2
† wm-t. Adwr Rhianna VWY-II, YLA2
† wC-o. Ridhamhna Giotr Aengus Dawn VWY-II
† wB-t. Cambria Ballerina
† wB-t. Samhrad Joyeuse
† wB-t. Eryl Ceridwen VWY-II
† wD-t. Eileanor
† wm-t. Abercastle Kayna
† wm-o. Shanahan Blackburn VWY-II, YLA2, VWY-C
† wm-t. Duciaid Ariannaid VIR MVA Ch, KTK-III, VWY-II, VWY-C, YLA2
† wm-t. Aodhfin Heather VWY-C
† wC-t. Cedion Llestri Ariane VWY-III, VPA1
† wm-o. Greenwich's Mehefin VWY-II
† wm-o. Cedion Wynfor VWY-II
† WPB-o. Haertel Nino NLD
† wB-o. Excalibur Champion, KTK-III, VWY-II, YLA1, VPA2
† wm-o. Gwalch Darragh
† wC-o. Wolfcult VWY-II, KRJ-II, YLA2, VWY-AB
† WPB-o. Draig Monarchos Dawn
† wC-t. Anwylyd Cwenhild Dawn
† wC-t. Tlws Bonesig VWY-III, YLA2, KRJ-II, VWY-AB
† wC-t. Blodeuyn Vienna KRJ-I, KTK-III, VWY-II, YLA1
† wB-t. Cymreig Chantal VWY-II
† wB-t. Anfarwol Glec Fawr
† wB-t. Cedion Haf Noswaith Champion, KTK-III
† wm-t. Swinghill's Nefisa VIR MVA Ch, VWY-II, YLA1
† wB-t. Gwen Awena VWY-II
† wD-t. Anfarwol Lloer Paladr
† wD-o. Anfarwol Heulwch Fwyaren
† wC-o. Paganaidd Dawn VIR MVA Ch, KTK-II, VWY-II, VWY-AB, YLA2
† wC-o. Broderick Dawn VWY-II, ERL-III, YLA2
† wC-o. Joyhofs Arthur KTK-II, Ch, VWY-II, YLA1
† wC-o. Pegor Asarlai Dawn VWY-II
† wC-o. Chwilfriw Anghelf Dawn VWY-II
† wB-o. Lovemaster Dee KTK-III
† wB-o. Gwalch Nwyff VWY-II
† wm-t. Arnemetia Dawn KTK-II, VWY-II
† wB-t. Balladwr Dawn VWY-II
† wB-t. Joyelle Dawn
† wD-t. Mathilda
† wD-o. Gwalch Farquhar VWY-II
† wm-o. Hagor Dawn Champion, VWY-II
† wD-o. Criallt Euraid Merlyn
† WPB-t. Sternchen ERJ-II
† WPB-t. Gwalch Cinderella VWY-II
† wD-t. Lady Luxury Dawn
† wC-o. Gwalch Darren Ch-M, VWY-II
† wB-o. Aelwen Escorant Ch, KTK-III, VWY-II
† wB-o. Naoise Dawn Ch, KTK-III, VWY-II
† WPB-o. Lumivuon Λarion ERJ-II, VWY-II
† WPB-o. Poniniemen Hannes KRJ-I, VWY-II
† wD-o. Pencalow Torkill VWY-II
† wD-o. Rhown Myrdd Modred VWY-II
† wD-t. Llygedyn Alcam Tywysoges VWY-II
† wD-t. Criallt Daere
† wD-t. Cymrod Tricky Diana
† wD-t. Donnegan Welsh Luxury
† wm-t. Rijsboek Zoya NLD
† wpb-o. Multicolour
† wC-o. Elijah
† wB-t. Anfarwol Isabella
† wD-t. Criallt Epona VWY-II
† wD-t. Lai'e Gwen Einrí VWY-II, ERJ-II
† wD-t. Llanellen Cessair Dawn VWY-II, KRJ-III
† wm-t. Lai'e Draig Iarlles VWY-II
† wm-t. Willow KTK-II
† wm-t. Chigeon Sin VWY-II
† wC-o. Gwalch Halen Crai
† wC-o. Lai'e Caledvwich Drych KTK-III
† wD-t. Arian Berth KTK-III
† WPB-t. Calandria Venice
† WPB-o. Sin
† WPB-t. Poniniemen Betty Blue VWY-II, KRJ-I
† WPB-t. Blackwoods Iavas VWY-II, ERJ-I
† WPB-t. Lindóriλ VWY-III
† WPB-t. Aubergine Riona VWY-II, KTK-III
† wC-t. Eirias Saith Seren AN
† wC-o. Pencalow Erbin
† wD-t. Telynan Canwraidd Dawn
† wC-o. Rhediad Cyfeiriwr Cymru
† wC-t. Annwyl Rhiannon Dawn VWY-II
† wB-t. Piper Blakney VWY-III


Maanpaossa:
wB-o. Finnegan Petrock BT 11.08.12
WPB-o. Maldwyn Ion 11.08.12
wC-o. Greenwich's Rawlish 11.08.12
wD-t. YAN Saturate 11.08.12
wD-t. Moniet Scarlett 11.08.12
wB-o. Anfarwol Chorwynt 11.08.12
wB-o. Anfarwol Rhewffwr Auraidd 11.08.12
wC-t. Gaenor Dawn 23.05.14
wD-o. Panther Dawn 23.05.14